Reklamační řád

Reklamační řád POS Solutions s.r.o.

Reklamační formulář ke stažení

1. Všeobecná ustanovení
     Tento reklamační řád byl zpracován dle obchodního a občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti POS Solutions s. r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 1. Ke každému zboží zakoupenému u společnosti POS Solutions s.r.o. je přikládána faktura, která slouží zároveň jako list záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.
 2. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a dodacím listem a skutečně dodaným zbožím ( v druhu, množství nebo stavu), nebo obdržel poškozené či nekompletní zboží, je povinen podat ihned ( nejpozději však do 48 hodin ) telefonicky nebo e-mailem zprávu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 3. Odběrateli, který patří mezi neplatiče, nebude vadné, opravené nebo vyměněné zboží vydáno, dokud nevyrovná své závazky.
 4. Vyhrazujeme si, není-li objednané zboží skladem, dodat zboží vyšší kvality nebo ceny na naše vlastní náklady v zájmu dodržení dodací lhůty.

2. Záruční podmínky / Podmínky přijmutí reklamace

 1. Délka záruky na nové zboží je 12 měsíců, na repasované 6 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 2. Zákazník doručí reklamované zboží na adresu pobočky, kde bylo zakoupeno (nebo jinak dle dohody) . Je vhodné aby zboží bylo v původním obalu, v úplném stavu včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství.
 3. Ke každé zásilce bude přiložen přesný popis závady, vhodné je také přiložit kopie nákupní faktury, účtenku nebo jiný jednoznačný identifikační doklad.
 4. Při zaslání dopravní službou bude zboží řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě.
 5. Záruka na spotřební materiál končí s prvním použitím tohoto zboží.
 6. Servisní oddělení po vyřízení uznané reklamace odešle zboží na vlastní náklady zpět.
 7. V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace si společnost POS Solutions s. r.o. vyhrazuje právo účtovat penále až do výše 500,-Kč a náklady na dopravu.
 8. Projeví-li se závada po uplynutí záruční doby a je prokazatelně nezpůsobena nevhodným použitím, opotřebováním apod. postupujeme individuelně u každé z reklamací, snažíme se vyjít vstříc každému zákazníkovi a vyřešit nastalý problém.

 


3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 1. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 2. Neodborným zacházením, obsluhou či instalací.
 3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí nebo parametrům uvedeným v dokumentaci.
 4. Zboží bylo poškozeno živly.
 5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 6. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 7. Prováděním úprav na zboží bez předchozího písemného svolení servisu POS Solutions s.r.o.

4. Servisní střediska

     Zboží zasílejte na opravu na adresu Zagarolská 163, 277 51, Nelahozeves. Toto zboží nezasílejte bez předchozí domluvy na naší adresu.

5. Závěrečná ustanovení

     Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruky zboží. Společnost POS Solutions s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Informace o sbíraných cookies najdete zde.